I. Mateřský klub pro nejmenší (batolata)

  • Klub probíhá v MC v dopoledních hodinách 2 x týdně. Je určen rodičům s dětmi od 1 do 4 let. V rámci klubu mají maminky možnost si děti s postižením nechat pohlídat. Pracovnice připravuje pro děti řízenou činnost i volnou hru. Děti s postižením navíc individuálně připravuje na budoucí zaškolení v MŠ. Setkání jsou obohacena o hudební hrátky a výtvarnou činnost. Díky klubové činnosti mají maminky možnost se dostat do společnosti, popovídat si, vyměňovat si zkušenosti. Maminky dětí s postižením si v MC mohou půjčovat také odbornou literaturu, hračky a kompenzační pomůcky. Klub navštěvují rodiče zdravých i handicapovaných dětí.

II. Zájmové kroužky

  • Probíhají během školního roku v klubových prostorách MC Klubíčko. Konají se vždy 1 x týdně odpoledne. Jsou určené pro děti a mládež (od 4 – 26 let) znevýhodněné mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením. V rámci integrace je navštěvují i děti z běžné populace. Vždy se jedná maximálně o dvě zdravé děti na skupinu. S dětmi se pracuje v menších skupinách. Kroužky vedou zkušení lektoři, kterým navíc vždy pomáhá ještě další osoba – asistent. Jedná se o tyto kroužky: výtvarný, keramický, hudební, vaření, kulturák, turisťák.

III. Canisterapie (terapie se psy)

  • Do MC za dětmi dochází terapeuti a jejich psi. Odborně vyškolení zaměstnanci a jejich psí svěřenci s dětmi provádějí terapii. Kontakt s dětmi s těžkým kombinovaným postižením je individuální. Jedná se zejména o polohování a nácvik fyzického kontaktu. S dětmi s poruchami autistického spektra se pracuje skupinově. S těmi zejména cvičí dotek, jemnou motoriku, orientaci v prostoru a na těle. Canisterapie probíhá v našem MC 1 x 14 dní v pondělí odpoledne.

IV. Plavání pro rodiče s dětmi

  • Plavání probíhá soboty dopoledne v plaveckém bazéně Sportas v Litvínově. V této době je bazén uzavřen veřejnosti. Pracovníci bazénu se zde v této době našim dětem individuálně věnují. Plavání probíhá díky sponzorské podpoře výše jmenovaného provozovatele.

V. Jízdy na koních

  • Svážení handicapovaných dětí na Hipodrom v Mostě. Odborně vyškolení zaměstnanci s dětmi provádějí jízdy na koních. Jízdy probíhají pouze v době letních prázdnin, 1 x týdně dopoledne.

VI. Hromadné aktivity pro rodiče s dětmi

  • Zábavné a soutěžní programy, tematické praktické dílny, oslavy, zájezdy.

VII. Týdenní letní příměstský tábor

  • Tradiční akce, probíhá v době letních prázdnin. Základnu má v MC Klubíčko a je určen pro skupinu 10 – 15 ZP dětí. Pro děti je vždy připraven na jednotlivé dny bohatý zábavný program a výlety. Konkrétně pak vychází ze skladby přihlášených dětí (závažnosti jejich omezení) a aktuálního počasí.

VIII. Letní pobyt pro rodiče s dětmi

  • Tradiční akce, probíhá v době letních prázdnin. Koná se v bezbariérovém rekreačním středisku. Pro děti i jejich rodiče je připraven na jednotlivé dny bohatý zábavný program, terapie (hipoterapie, canisterapie, rehabilitační péče), výlety. Konkrétně pak vychází ze skladby přihlášených dětí (závažnosti jejich omezení) a aktuálního počasí.

IX. Půjčování literatury, hraček, pomůcek rodičům dětí.

X. Sociálně poradenství pro rodiče dětí

XI. Půjčování dětských karnevalových kostýmů

XII. Pronájem MC na dětské oslavy

XIII.  Kulturák

XIV. Turisťák

XV. Školička

  • Dopolední příprava dětí na vstup do mateřské školy