Naše sdružení vzniklo v polovině roku 2001 ze zájmu rodičů zdravotně postižených dětí a mládeže z regionu Mostecka a Litvínovska, dále z aktivity pracovníků speciálních škol a Speciálně pedagogického centra Litvínov a dalších dobrovolníků z laické veřejnosti.          

Sdružení zastřešilo svoji činnost pro děti v samostatných prostorách – mateřském centru Klubíčko (zahradě a herně), které sdružení pronajala Československá církev husitská.          

Sdružení svou činnost zaměřuje na děti a jejich rodiče z celého Mostecka a Litvínovska. Jedná se o děti s mentálním handicapem či postižením kombinovaným.          

Prvořadým úkolem sdružení je cíleně výchovně působit na cílovou skupinu dětí a mládeže v rámci podpory a propagace zdravého životního stylu, vrůstání znevýhodněných dětí do života společnosti, na zvýšení kvality jejich života, na podporu znevýhodněných rodin, jež se rozhodly pro nelehký krok, vychovat své zdravotně postižené dítě v rodině (nedat přednost ústavní péči), zajistit mu domov, dostatečný rozvoj a lásku a neizolovat je od běžného života a skupiny vrstevníků.