Připravili jsme pro vás pár užitečných odkazů na www stránky.
Stačí kliknout na odkaz, otevře se vám v novém okně.

Pečující online / www.pecujici.cz

Helples / www.Helples.cz

Internet poradna / www.iporadna.cz

Apla / www.apla.cz

SDMO / www.dmoinfo.cz

Národní sdružení PKU a jiných DMP / www.nspku.cz

Spolek Ichtyóza / www.ichtyoza.cz

Klub nemocných cystickou fibrózou / www.klubcf.cz

Pevné objetí / www.prekopova-pevneobjeti.cz

Rodina / www.rodina.cz

Síť pro rodinu / www.sitprorodinu.cz

Neziskovky / www.neziskovky.cz

Rousek / www.rousek.eu

Patron / www.reha.patron.eu/cs

Benycykl / www.benecykl.cz

Raná péče / www.rana-pece.cz

Střediska pro ranou péči / www.eda.cz

Předškoláci / www.predskolaci.cz

Kapesníček / www.kapesnicek.cz

Dětské stránky / www.detskestranky.cz

Chodící lidé / www.chodicilide.cz

Down Syndrom / www.downsyndrom.cz

Život dětem / www.zivotdetem.cz

Dotek světla / www.doteksvetla.blokspot.com

Pečovatel / www.pecovatel.cz

Sanatoria Klimkovice / www.sanatorium-klimkovice.cz

Právní linka / www.pravnilinka.cz

Nový občanský zákoník / obcanskyzakonik

Poruchy pohybového vývoje dětí / http://severa.bobak.cz/

Učení bez mučení / www.ucenibezmuceni.cz

Aplikace EDA PLAY / www.edaplay.cz

Nadační fond pro předčasně narozené děti / www.predcasnenarozenedeti.cz

Spirála / www.spirala-ul.cz

Konto BARIÉRY / www.kontobariery.cz

Nadace Agrofert / www.nadace-agrofert.cz

Výživa dětí / www.vyzivadeti.cz

Světluška / www.rozhlas.cz/svetluska/portal

Vaše výživné / www.vasevyzivne.cz

Dotek světla / www.dotek-svetla.cz

Nadace Naše dítě / www.nasedite.cz

Nadace NEZISKOVKY / www.neziskovky.cz

EKO-KOM / www.ekokom.cz

Vzdělávání praxí / www.vzdelavanipraxi.cz

Nadační fond KLAPETO / www.Klapeto.eu

Klidná Bříška / www.klidnabriska.cz

HomeSharing / www.homesharing.cz