Od března 2004 má sdružení k dispozici vlastní klubové prostory – mateřské centrum, které sídlí v Litvínově, kde probíhají klubové aktivity. Od března 2006 je naše mateřské centrum členem Sítě mateřských center v České republice.

Volnočasové zařízení pro rodiny pečující o malé a handicapované děti.