I. Mateřský klub pro nejmenší (batolata)

  • Klub probíhá v MC v dopoledních hodinách 2 x týdně. Je určen rodičům s dětmi od 1 do 4 let. V rámci klubu mají maminky možnost si děti s postižením nechat pohlídat. Pracovnice připravuje pro děti řízenou činnost i volnou hru. Děti s postižením navíc individuálně připravuje na budoucí zaškolení v MŠ. Setkání jsou obohacena o hudební hrátky a výtvarnou činnost. Díky klubové činnosti mají maminky možnost se dostat do společnosti, popovídat si, vyměňovat si zkušenosti. Maminky dětí s postižením si v MC mohou půjčovat také odbornou literaturu, hračky a kompenzační pomůcky. Klub navštěvují rodiče zdravých i handicapovaných dětí.

II. Zájmové kroužky

  • Probíhají během školního roku v klubových prostorách MC Klubíčko. Konají se vždy 1 x týdně odpoledne. Jsou určené pro děti a mládež (od 4 – 26 let) znevýhodněné mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením. V rámci integrace je navštěvují i děti z běžné populace. Vždy se jedná maximálně o dvě zdravé děti na skupinu. S dětmi se pracuje v menších skupinách. Kroužky vedou zkušení lektoři, kterým navíc vždy pomáhá ještě další osoba – asistent. Jedná se o tyto kroužky: výtvarný, keramický, hudební, vaření, kulturák, turisťák.

III. Canisterapie (terapie se psy)

  • Do MC za dětmi dochází terapeuti a jejich psi. Odborně vyškolení zaměstnanci a jejich psí svěřenci s dětmi provádějí terapii. Kontakt s dětmi s těžkým kombinovaným postižením je individuální. Jedná se zejména o polohování a nácvik fyzického kontaktu. S dětmi s poruchami autistického spektra se pracuje skupinově. S těmi zejména cvičí dotek, jemnou motoriku, orientaci v prostoru a na těle. Canisterapie probíhá v našem MC 1 x 14 dní v pondělí odpoledne.

IV. Plavání pro rodiče s dětmi

  • Plavání probíhá soboty dopoledne v plaveckém bazéně Sportas v Litvínově. V této době je bazén uzavřen veřejnosti. Pracovníci bazénu se zde v této době našim dětem individuálně věnují. Plavání probíhá díky sponzorské podpoře výše jmenovaného provozovatele.

V. Jízdy na koních

  • Svážení handicapovaných dětí na Hipodrom v Mostě. Odborně vyškolení zaměstnanci s dětmi provádějí jízdy na koních. Jízdy probíhají pouze v době letních prázdnin, 1 x týdně dopoledne.

VI. Hromadné aktivity pro rodiče s dětmi

  • Zábavné a soutěžní programy, tematické praktické dílny, oslavy, zájezdy.

VII. Týdenní letní příměstský tábor

  • Tradiční akce, probíhá v době letních prázdnin. Základnu má v MC Klubíčko a je určen pro skupinu 10 – 15 ZP dětí. Pro děti je vždy připraven na jednotlivé dny bohatý zábavný program a výlety. Konkrétně pak vychází ze skladby přihlášených dětí (závažnosti jejich omezení) a aktuálního počasí.

VIII. Letní pobyt pro rodiče s dětmi

  • Tradiční akce, probíhá v době letních prázdnin. Koná se v bezbariérovém rekreačním středisku. Pro děti i jejich rodiče je připraven na jednotlivé dny bohatý zábavný program, terapie (hipoterapie, canisterapie, rehabilitační péče), výlety. Konkrétně pak vychází ze skladby přihlášených dětí (závažnosti jejich omezení) a aktuálního počasí.

IX. Půjčování literatury, hraček, pomůcek rodičům dětí.

X. Sociálně poradenství pro rodiče dětí

XI. Půjčování dětských karnevalových kostýmů

XII. Pronájem MC na dětské oslavy

XIII. Školička

  • Dopolední příprava dětí na vstup do mateřské školy