Připravili jsme pro vás pár užitečných odkazů na www stránky.
Stačí kliknout na odkaz, otevře se vám v novém okně.

Rodina / www.rodina.cz (vše pro rodinu)
Výživa dětí / www.vyzivadeti.cz
Klidná Bříška / www.klidnabriska.cz (blok o stravování dětí, poradenství)
Kudy z nudy / www.kudyznudy.cz (typy na zajímavé akce a výlety)
Předškoláci / www.predskolaci.cz (omalovánky, pracovní listy pro děti)
Kapesníček / www.kapesnicek.cz (časopis pro šikovné děti)
Dětské stránky / www.detskestranky.cz (omalovánky, pracovní listy, písničky..)
Učení bez mučení / www.ucenibezmuceni.cz (výukové programy pro děti)
Aplikace EDA PLAY / www.edaplay.cz (výukové programy pro zrakově postižené děti)
Internet poradna / www.iporadna.cz (bezplatná poradna pro lidi v tíživé situaci)
Právní linka / www.pravnilinka.cz (právní pomoc)
Spirála / www.spirala-ul.cz (pomoc obětem domácího násilí)
Raná péče / www.rana-pece.cz (podpora rodin s malými ZP dětmi)
Střediska pro ranou péči / www.eda.cz (podpora rodin s malými ZP dětmi)
Nautis / www.nautis.cz (pomoc rodinám s dětmi s autism(em)
SDMO / www.dmoinfo.cz (pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou)
Down Syndrom / www.downsyndrom.cz (pomoc rodinám s dětmi s Downovým syndromem)
Národní sdružení PKU a jiných DMP / www.nspku.cz (pomoc lidem s metabolickými poruchami)
Spolek Ichtyóza / www.ichtyoza.cz
Klub nemocných cystickou fibrózou / www.klubcf.cz
Společnost.E / www.spolecnost-e.cz (pomoc lidem s epilepsií)
Sanatoria Klimkovice / www.sanatorium-klimkovice.cz (rehabilitační péče)
Poruchy pohybového vývoje dětí / http://severa.bobak.cz/ (diagnostika a terapie pro děti s DMO)
Chodící lidé / www.chodicilide.cz (web pro lidi se ZP)
Rousek / www.rousek.eu (zdravotní pomůcky)
Patron / www.reha.patron.eu/cs (zdravotní pomůcky)
Benycykl / www.benecykl.cz (sportovní kočárky pro ZP)
Život dětem / www.zivotdetem.cz (nadace, finanční pomoc pro ZP děti)
Pečovatel / www.pecovatel.cz (nadační fond, doplácení asistenční péče pro děti i dospělé)
Nadační fond pro předčasně narozené děti / www.predcasnenarozenedeti.cz (finanční pomoc pro rodiny)
Konto BARIÉRY / www.kontobariery.cz (finanční pomoc pro ZP)
Nadace Agrofert / www.nadace-agrofert.cz (finanční pomoc pro samoživitele a ZP děti)
Světluška / www.rozhlas.cz/svetluska/portal (pomoc nevidomým a slabozrakým)
Vaše výživné / www.vasevyzivne.cz (pomoc samoživitelům)
Nadace Naše dítě / www.nasedite.cz (finanční pomoc pro ZP a sociálně znevýhodněné děti)
Nadační fond KLAPETO / www.Klapeto.eu (finanční pomoc pro ZP)
Donio / www.donio.cz (finanční pomoc pro potřebné)
Znesnáze21 / www.znesnaze21.cz (finanční pomoc pro potřebné)
HomeSharing / www.homesharing.cz (sdílená péče o ZP děti)
Svět neziskovek / www.svetneziskovek.cz